Det här är en utbildning för dig som arbetar inom sjukvården. Som en del av vårduppdraget ingår att alla ska vara med och främja donation. Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskapen du behöver för att kunna göra just det. 

Om du har frågor om utbildningen eller vill ha mer information kan du vända dig till sjukhusets donationsansvariga läkare eller sjuksköterska, alternativt till regionalt donationsansvarig sjuksköterska Anneli Holst: anneli.holst@vll.se

Publicerad: 17 sept.2016
Uppdaterad: Utbildningen är aktuell: 2018-09-14