Hjälp med Sök kurser

THIVA/IM

Här finns utbildningar du ska gå som nyanställd och när du jobbat hos oss ett tag.
Välkommen!

Kontakt: anja.lothstam@regionvasterbotten.se

Thorax OP - medicinteknisk utrustning

Innhåller kurser i 

Defibrillator Heartstart XL
Koagulationsmonitor ACT II
Postoperativt thoraxdränage
Volympump Volumat MC Agilia
Sprutpump Injectomat MC Agilia
Intubationshjälpmedel Glidescope GVL
Perfusion. ECMO utbildning