Hjälp med Sök kurser

Rakel är ett nationellt kommunikationssystem som ägs av svenska staten. Det är robust och används både i vardag och kris. Inom hälso- och sjukvården används Rakel dagligen av flera verksamheter och funktioner.


Denna kurs är en kort sammanfattning av grundläggande stabsmetodik.
Den riktar sig till dig som har gått stabsmetodik tidigare och vill friska upp dina kunskaper eller dig som deltar i särskild sjukvårdsledning men väntar på att gå den ordinarie utbildningen.