Hjälp med Sök kurser

Denna folder planeras innehålla grunderna för att uppnå Operativ Tekniska (OT) relaterad mot FA (Fastighet).

Riktar sig till:

  • Praktikanter
  • APL-elever
  • Provanställda
  • Nyanställda

... i det operativa området inom fastighetsteknik.


Folderstrukturen förväntas se ut såhär:

DoS – Digitalisering och Service (folder)
->Service (folder,låst)
-->Fastighet (folder,låst)
- - -> Strategiska (folder,låst)
- - -> Taktiska (folder,låst)
- - -> Operativa (folder,låst)
- - - - > Teknik