Hjälp med Sök kurser

I den här filmen demonstreras hur skyddsutrustning ska tas på och av i samband med vård av patient med misstänkt ebolainfektion på infektionskliniken, NUS.

Filmen riktar sig till personal vid infektionskliniken men även till personal som kommer i kontakt med misstänkt ebolapatient tidigare i vårdkedjan.

Skyddsutrustningen uppdateras fortlöpande och anvisningar kring detta läggs ut påebolalänken påLinda när det gäller till exempel artikelnummer.