Hjälp med Sök kurser

Dessa filmer vänder sig till dig som jobbar som sjuksköterska på vårdavdelning inom VLL.

Filmerna visar metod för blandning av antibiotika.

Kursen Läkemedel och äldre - basutbildning riktar sig främst till undersköterskor och vårdbiträden som vårdar äldre människor.

Kursen är en del i Modell Västerbotten för läkemedelsgenomgångar, där en av målsättningarna är ett kontinuerligt lärande avseende läkemedel och äldre hos alla yrkesgrupper som arbetar med äldre.

Del 1. Läkemedel i den äldre kroppen
Del 2. Läkemedelshantering
Del 3. Lämpliga och mindre lämpliga läkemedel till äldre

Kursansvarig Jeanette Jonsson besvarar frågor om kursens innehåll. 

Detta är en handhavandeutbildning för dig som ska börja använda läkemedelsautomater eller vill uppdatera dig på läkemedelsutomaternas funktioner. Utbildningen är framtagen av Health Tech AB som också är tillverkare av de läkemedelsautomater som Västerbottens Läns Landsting nyttjar. Som komplement till denna utbildning bör du läsa en särskilt framtagen folder samt öva praktiskt. Foldern kan du få av din avdelningschef.

Kursen kräver en kursnyckel av upphovsrättsliga skäl.