Hjälp med Sök kurser

Fotkomplikationer vid diabetes

Utbildning som riktar sig mot sjukvårdspersonal som behandlar patienter med behov av kompressionsbehandling på underbenen.