Hjälp med Sök kurser

Obstetrix är ett systemstöd för graviditet, förlossnings- och BB-vård som har använts inom Region Västerbotten sedan 1997. Systemet följer graviditetsprocessen på ett strukturerat sätt hela vägen från mödrahälsovårdens aktiviteter till ultraljudsenhetens undersökningar, förlossnings- och BB-vården samt återrapportering till mödrahälsovården.

Systemet består av fyra huvudmoduler som är integrerade med varandra: Mödrahälsovård, Ultraljud, Fosterövervakning Milou samt Förlossning/BB.


Denna utbildning är inköpt från Region Stockholm så observera att handhavandet i utbildningen kan skilja sig från handhavande i Region Västerbotten.

Man erhåller inget kursintyg vid avklarad kurs, det gäller endast Region Stockholm. 


En utbildning i amning.