Svenska nationella ambulansflyget

Hjälp med Sök kurser

Kurserna ges av Västerbottens läns landsting

Målgruppen är medicinsk personal inom Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) De kurser som finns är:

 • Arbete ombord
 • Intensivvårdsenhet MICU
 • Transportventilator Oxylog 3000
 • CPAP Boussignac
 • Volympump och sprutpump B Braun space
 • Övervakningsutrustning Corpuls
 • Sug portabel LCSU 4
 • Sug portabel LSU
 • Thoraxdränage Sahara
 • Saturationsmätare Nonin
 • Blodgasanalysator i-STAT
 • Intraossiös nålsättninng IZ-IO
 • Brännskadevård
 • Quiz i flygmedicin

Ansvariga för kurserna är:
Magnus Näslund     magnus.näslund@regionvasterbotten.se

Lars Nilsson              lars.h.nilsson@regionvasterbotten.se