Patientsäkerhet

Hjälp med Sök kurser

Kursen kvalitetsregister - innehåller :

Del 1 Svenska palliativregistret

  • Brytpunktssamtal - en föresläning av Susanne Arvidsson
  • Brytpunksamtal - en föreläsning av Rickard Skinner

 

Del 2 - Senior Alert

  • Hur vi kan förebygga fall hos äldre, en interaktiv utbildningsfilm.

En utbildning i strukturerad kommunikation. Framtagen av Memeologen.

SBAR är en utbildning som riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal inom Västerbottens läns landsting. Utbildningen är ett komplement till ett större utbildningspaket. 

Praktiskt utbildning i SBAR för effektivt och strukturerad kommunikation ges på länets sjukhus och med möjlighet till videouppkoppling.

Ansvarig för kursen:

Anna Wallgren och Lillemor Eklund