Hjälp med Sök kurser

Kursen ger grundläggande kunskap om strålbehandling och riktar sig i första hand till sjuksköterskor på de enheter som kommer i kontakt med patienter som erhåller, som ska få eller som nyligen erhållit strålbehandling. Kursen kan även användas som ett komplement vid inskolning av ny personal.

Kursen består av tre delar som handlar om:

1. Vad är strålning?

2. Patientens väg genom strålbehandlingen.

3. Biverkningar av strålbenhandlingen.

Tidsåtgång cirka 45 - 70 minuter

För vidare information kring utbildningen kontaktar du Sara Olofsson, Strålbehandlingsavdelningen Cancercentrum, NUS sara.olofsson@vll.se

Den här utbildningen riktar sig till dig som är nyanställd läkare vid Cancercentrum.

Den här utbildningen riktar sig till dig som administrerar cytostatika.