Den här utbildningen kommer att ge dig kunskap om riskerna och arbetssätt för att minimera dessa.

Det är obligatoriskt för all personal som arbetar med MR-undersökningar, eller som ibland befinner sig inne i undersökningsrummet att gå denna utbildning.

Kontakta Lars Aas i första hand  lars.aas@regionvasterbotten.se  får att få kursnyckel.

Du kan även kontakta närmaste avdelningschef på Bild och Funktionsmedicin för att få kursnyckel.

Kursen publicerades:2018-04-12
Senast uppdaterad: 2019-12-17 

En utbildning i strålskydd riktad till dig som arbetar med joniserande strålning.

Kontaktperson för utbildningen Elin Wallstén

En grundläggande i strålskydd riktad till dig som arbetar med joniserande strålning.

För närvarande flyttar vi över alla användare till den här versionen av kursen Om du inte hittar det kursrum du använt tidigare, ska du titta in här istället.