Hjälp med Sök kurser

Introduktionsutbildningen består av sex delar och riktar sig främst till nya användare men passar även för kunskapsfördjupning eller repetition inom specifika moment för befintliga användare.

Utbildningens syfte är att lära sig grunderna i MetaVision och få förståelse för systemets uppbyggnad.

Vid frågor kontakta Sara.d.lundsten@regionvasterbotten.se

Kursen  riktar sig till den som använder RoS applikationen för beställning  och svar inom Klinisk kemi.

Vid frågor om kursens innehåll kontaktar ni Agneta Axelsson. e-post: agneta.axelsson@regionvasterbotten.se

Kursen om sammanhållen journalföring och NPÖ riktar sig främst till dig som ska ha tillgång till att läsa patientinformation i NPÖ.