Hjälp med Sök kurser

Den här kurser riktar sig till både operations- och städpersonal som ska städa på operationsal.

Kontaktperson: Lena Lindberg - lena.mh.lindberg@vll.se

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska duka upp aseptiskt till mindre ingrepp utanför operationsavdelning. Som till exempel hälsocentraler, IVA och röntgen.

Kursen handlar om basala hygienrutiner och klädregler.

 

Ansvarig för kursen är Vårdhygien i Västerbotten.

Vid frågor om kursens innehåll kontaktar du anna.dahlberg@vll.se eller monica.eneslatt@vll.se

Kursen är framtagen av: Anna Dahlberg och Monica Eneslätt