Hjälp med Sök kurser

Den här kurser riktar sig till både operations- och städpersonal som ska städa på operationsal.

Kontaktperson: Lena Lindberg - lena.mh.lindberg@vll.se

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska duka upp aseptiskt till mindre ingrepp utanför operationsavdelning. Som till exempel hälsocentraler, IVA och röntgen.