Hjälp med Sök kurser

Den här utbildningen handlar om säker kemiakaliehantering och har ett fokus på allergiframkallande ämnen.

 Utbildningen är till för dig som arbetar inom tandvården

 Efter att du har tagit del av den här utbildningen hoppas vi att du har fått en bra bild över vilka risker det kan finnas för hälsan och miljön vid hantering av tandvårdens kemiska produkter. Vi hoppas också att du fått en ökad kunskap om hur ni inom verksamheten kan arbeta för att minska sådana risker.

 Utbildningen har som mål och ska ge omvårdnadspersonalen kompetens att för den berättigade:

  • Sköta den dagliga munhygienen.
  • Tolka symptom och signaler som uttrycker ett behov av tandvårdsinsatser.
  • Förstå instruktion gällande behandlingsråd från tandvårdspersonal samt kunna följa instruktioner på till exempel ett munvårdskort.   

 

Vid frågor kring utbildningen Anna-Maria Stenlund Berggren AnnaMaria.Stenlund@vll.se

Kursen i strålskydd riktar sig främst till dig inom Folktandvården som arbetar- eller vistas i miljöer med joniserande strålning.

Kursen innehåller totalt tre lektioner på ca 15-25 minuter vardera.

  • Del 1. Vad är strålning
  • Del 2. Vad händer i kroppen
  • Del 3. Praktiskt strålskydd

Ansvarig för kursen är Centrum för Medicinsk teknik och strålningsfysik Vid frågor om kursens innehåll kontaktar ni Josef Lundman josef.lundman@vll.se

Kursen är framtagen av: Per-Erik Legrell, Fredrik Bryndahl - Folktandvården. Josef Lundman, Jonas Andersson, Pia Grahn, Jonna Wilén - Sjukhusfysiker