Geriatriskt centrum / Psykogeriatrik

Hjälp med Sök kurser

Utbildningen är en del av Psykogeriatrikens Demenskompetensbevis.

Föreläsningar och Powerpoint-bilderna beskriver vårdkedjan och våra professioners arbete inom demensutredning och vård/omvårdnad på kliniken.