Hjälp med Sök kurser

Hej!

Just nu pågår test och utvärdering av denna smärtkurs. Testperiod våren 2022 t.om. 10:e april. Kursnyckel erhålls av din avdelningschef som har utsett dig till deltagare, alternativt genom kontakt med kursansvarig anna.m.viklund@regionvasterbotten.se.


Under testperioden önskas att du går igenom hela kursen. Mycket viktigt för mig som kursansvarig att du fyller i utvärderingen och återkopplar med tankar och tips. 


Nedanstående info är tänkt till den slutgiltiga kursen:

Denna kurs är till för alla på NUS som i sitt arbete möter smärta och smärtbehandling i någon form.
Kursen är uppdelad i olika delar, gå igenom de delar som är relevanta för dig. 

Du som arbetar på en avdelning där du möter patienter med postoperativ smärta och där handhar "avancerad anestesiologisk smärtbehandling" (PCAmorfin, EDA, perifer nervblockad, ketanest) ska utföra och få godkänt på kunskapstestet för detta område. 

Här finns introduktionsmaterial till intensivvårdsavdelning samlat.

Kursen riktar sig till nyanställda.

MIG. Mobil Intensivvårdsgrupp.

Här har vi samlat utbildningar på medicinsk teknisk utrustning som används på IVA.

Innehåller kurser i:

  • Volympump Volumat MC Agilia
  • Sprutpump Injectomat MC Agilia
  • Intubationshjälpmedel Glidescope GVL
  • Befuktare Fisher Paykel MR850
  • Nebulisator Aeroneb Pro

Kontaktperson för dessa utbildningar är Charlotte Björk och Catharina Byström