Hjälp med Sök kurser

Hej!


Denna kurs är till för alla på NUS som i sitt arbete möter smärta och smärtbehandling i någon form.
Kursen är uppdelad i olika delar, gå igenom de delar som är relevanta för dig. 

Du som arbetar på en avdelning där du möter patienter med postoperativ smärta och där handhar "avancerad anestesiologisk smärtbehandling" (PCAmorfin, EDA, perifer nervblockad, ketanest) ska ha gått igenom hela kursen. 


Har du frågor? Kontakta kursansvarig; anna.m.viklund@regionvasterbotten.se.

Här finns introduktionsmaterial till intensivvårdsavdelning samlat.

Kursen riktar sig till nyanställda.

MIG. Mobil Intensivvårdsgrupp.

Här har vi samlat utbildningar på medicinsk teknisk utrustning som används på IVA.

Innehåller kurser i:

  • Volympump Volumat MC Agilia
  • Sprutpump Injectomat MC Agilia
  • Intubationshjälpmedel Glidescope GVL
  • Befuktare Fisher Paykel MR850
  • Nebulisator Aeroneb Pro

Kontaktperson för dessa utbildningar är Charlotte Björk och Catharina Byström