Här finns introduktionsmaterial till intensivvårdsavdelning samlat.

Kursen riktar sig till nyanställda.

MIG. Mobil Intensivvårdsgrupp.

Här har vi samlat utbildningar på medicinsk teknisk utrustning som används på IVA.

Innehåller kurser i:

  • Volympump Volumat MC Agilia
  • Sprutpump Injectomat MC Agilia
  • Intubationshjälpmedel Glidescope GVL
  • Befuktare Fisher Paykel MR850
  • Nebulisator Aeroneb Pro

Kontaktperson för dessa utbildningar är Charlotte Björk och Catharina Byström