Vård på distans

Hjälp med Sök kurser

Teledermatoskopi är en rutin för samverkan mellan hälsocentraler och hudklinik. Med ett effektivt flöde och snabb återkoppling sparas många onödiga och kostsamma operationer "för säkerhets skull".