Säkerhet och miljö

Hjälp med Sök kurser

Kursen riktar sig till dig som är anställd inom Region Västerbotten och vill lära dig grunderna i riskbedömning vid kemikaliehantering. Kontakt: miljö@vll.se

 

 

Kursen är riktad till dig som jobbar inom Västerbottens läns landsting och hanterar kemiska produkter i ditt vardagliga arbete.

Kursen riktar sig till samtlig personal inom Västerbottens läns landsting.

Syftet med kursen är att du ska lära dig mer om landstingets miljöpåverkan och vad landstinget gör för att minska den och vad du kan göra.

Kursen innehåller följande delar:

  • Styrande dokument
  • Ansvar
  • Miljöledningssystem
  • Hållbar konsumtion
  • Avfall
  • Energi
  • Läkemedel
  • Kemikalier
  • Trafik

Ansvarig för kursen är Miljöavdelning miljo@vll.se

Kursen är framtagen av: Eva-Lotta Emanuelsson, Karin Modig och Susanne Bergström