Psykiatri

Hjälp med Sök kurser

Utbildningsprogrammet riktar sig till all personal inom landstingets vuxenpsykiatriska verksamhet.

Den nätbaserade delen förutsätter en grundutbildning inom TERMA.

Kontaktperson för utbildningsprogrammet är Eva Elgh - eva.elgh@umu.se, Thomas Köhler - thomas.kohler@vll.se