Memeologen är en utvecklingsenhet för innovation och förbättringar inom hälso- och sjukvård, omsorg och andra verksamhetsområden. Med mod och nyfikenhet utmanar vi befintliga arbetssätt, kulturer och strukturer genom att visa på nya sätt som ger bättre resultat.

Hjälp med Sök kurser

A3 är en strukturerad metod eller process för problemlösning eller strategiskt utvecklingsarbete. Namnet A3 kommer helt enkelt från det pappersformat som används.