Medarbetarutveckling

Hjälp med Sök kurser

Kursen vänder sig till alla som handleder sjuksköterskestudenter.

I samband med den nya utbildningsplanen ht 2016 för sjuksköterskor har en modell för praktiskt färdighetslärande (RiNS-modellen, RiNS.dk)införts för studenterna. Syftet är att öka kunskap och förståelse för komplexiteten i praktiska färdigheter vilket kan bidra till en säkrare vård. Genom att använda RINS-modellen antar vi att handledningen av studenterna förbättras och underlättas genom ett gemensamt språk utifrån modellens olika kategorier och stimulerar till reflektion hos studenterna med en tydligare struktur. Det är värdefullt för studenten att möta handledare som känner till och använder samma/liknande metod vid handledning och reflektion.

Utbildningsansvarig: Ingrid Andersson - ingrid.k.andersson@vll.se - 070-654 69 37

Föreläsningen bygger på Integrative Model of Group Development (IMGD) av Dr. Susan A Wheelan. 

Kursen riktar sig till chefer och medarbetare.

Kursen vänder sig till alla som handleder studenter.

En pedagogisk handledningsmodell för att kunna möta och handleda fler studenter och erbjuda kvalitativ undervisning, lärande som motsvarar de krav som ställs på nyutbildade i dag, utifrån ett livslångt lärande.