Medarbetarutveckling

Hjälp med Sök kurser

Kursen vänder sig till alla som handleder studenter.

En pedagogisk handledningsmodell för att kunna möta och handleda fler studenter och erbjuda kvalitativ undervisning, lärande som motsvarar de krav som ställs på nyutbildade i dag, utifrån ett livslångt lärande.