Hjälp med Sök kurser

I den här utbildningen  ska du lära dig om:

  • Mjukgörande medel
  • Kortison kräm
  • Avfjällning
  • Applicering av salvstrumpor
  • Ocklusionsförband

Kontakt persson: Åsa Nordlund  asa.nordlund@vll.se