Avdelningen för Medicinsk teknik inom Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS)

Hjälp med Sök kurser

En utbildning på vilo-EKG Cardiolex EC Sense riktad till anställda i Region Västerbotten.

En utbildning i gassäkerhet riktad till anställda i Region Västerbotten.

Det är bara du som har en e-postadress som slutar på regionvasterbotten.se som kan delta i kursen.

Utbildning i patientmonitor - Philips IntelliVue.

Sökord, patientmonitor, monitor, övervakning, Philips, IntelliVue