Hjälp med Sök kurser

Använd skrivhandboken!

Region Västerbottens  uppgift är att arbeta för medborgarnas bästa. Det vi skriver ska vara lätt att förstå och ta till sig – på skyltar, i kallelser, patientinformation, verksamhetsplaner och pressmeddelanden.

Svåra ord och krångliga formuleringar skapar distans. Landstinget ska inge förtroende och välkomna dem som läser våra texter. Det kan vi uppnå med tydliga budskap och ett korrekt språk som alla förstår.

Skrivhandboken ska vara ett stöd i ditt skrivande. Förhoppningen är att den ska komma till användning i ditt arbete. Med denna korta introduktionskurs får du ett smakprov på hur den kan användas