En utbildning i Förflyttningskunskap riktat till instruktörer som genomgått utbildning.