CEPS är en träning i omhändertagande av det livlösa nyfödda barnet. CEPS tränar teamet att gemensamt lösa problem genom att nyttja gruppens samlade kompetens. God kommunikation är en framgångsfaktor vid omhändertagande av svårt sjuka!

Filmen riktar sig till ALLA som arbetar med nyfödda i Sverige. Utbildningar kan också ordnas för personal från andra landsting.