Här hittar du instruktionsfilmer om vår defibrilator:

- Översikt
-Tillbehör och underhåll
-Halvautomatiskt läge
-Manuellt läge
-Extern pacemaker
-Elkonvertering