Förflyttningskunskap


Här har du som gått grundutbildning i förflyttningskunskap tillgång till utbildningsfilmer. Filmerna är framtagna för att du ska kunna repetera tekniker, prinicper och arbetsställningar.

Det finns väldigt många olika förflyttningstekniker. Vi har valt att visa ett basmaterial av förflyttningar för att alla medarbetare inom regionen ska få samma grundkunskaper.

Materialet är skyddat enligt upphovsrätt ©. 

Ansvarig för kursen är Katrin Norberg och Helena Moen, huvudinstruktörer i förflyttningskunskap, Kliniskt träningscentrum.

Vid frågor om kursens innehåll kan ni kontakta: katrin.norberg@regionvasterbotten.se eller helena.e.moen@regionvasterbotten.se