En kort beskrivning av förvaltningsmodellen enligt pm3.