Ämnesdisposition

  • Allmänt

  • UTBILDNING

    Utbildningen innehåller filmer, texter, hänvisningar samt uppgifter att lösa.

    Du kan när som helst göra ett avbrott utan att tappa bort var du var i utbildningen. Nästa gång du loggar in och startar utbildningen så hamnar du där du var sist.