Ämnesdisposition

  • Allmänt

    • Akutsjukvård i extrem glesbygd.

      AXGH är ett projekt för hjärt-lungräddning utanför sjukhus. Deltidsbrandkårer, brandvärn och samebyar i glesbygd och väglöst land utbildas i HLR och får hjärtstartare. Med långa körtider som ambulanser i glesbygd har, kan liv räddas med HLR-utbildad personal påplats.

      Kontaktperson: Helge Brändström