Ämnesdisposition

  • Allmänt

  • Influensavaccinering

    Den här filmen demonstrerar intramuskulär injektion i deltoideusmuskeln.