Ämnesdisposition

  • Introduktion

    I den här utbildningsfilmen får du lära dig hur hjärtstartaren Corpuls AED fungerar. Du får en genomgång av vilka instruktioner Corpuls AED ger dig under behandling av ett hjärtstopp samt följa ett scenario där de olika funktionerna visas upp. Efter utbildningen har du kunskaper som tillsammans med hjärt- och lungräddning kan rädda liv.

    .

    .

    Vid frågor kontakta Petra Skoglund petra.skoglund@regionvasterbotten.se eller Hanna Kihlström hanna.kihlstrom@regionvasterbotten.se