Prioritering av e-kurs

Funktionen för nätbaserat lärande (NBL) inom Västerbottens läns lansting, tillhandahåller hjälp för verksamheterna att producera nätbaserade kurser. Alla inom landstinget har möjlighet att få hjälp med att producera kurser. 

Prioritering och hantering av förfrågan/beställning sker hos funktionen för NBL,

Vilka utbildningar som ska produceras sker med fokus på patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och om ämnet ligger inom ramen för prioriterade områden hos landstinget. Ett exempel på prioriterat område är att minska vårdrelaterade infektioner. 

När beslut är taget om produktion ska uppdragsgivaren/beställaren och produktionsansvarig hos NBL inom 30 dagar avtala om ett första uppstartsmöte. Där ska beslut vara taget om vem/vilka som är ansvarig utgivare och kursansvarig. Beslut ska även finnas om vilka som ska ingå i produktionsgruppen. Är det inte möjligt att sätta ihop en produktionsgrupp inom den tidsramen avslutas ärendet. Produktionsansvarig inom funktionen för nätbaserat lärande har ansvaret för att kommunicera detta till uppdragsgivaren/beställaren. 

Om en kurs kräver anpassning/revidering/uppdatering – oavsett om det är för att kunna tas i bruk på en annan vårdinrättning/enhet eller för att de fackmässiga förutsättningarna har ändrats – kan funktionen för NBL utföra dem. Om ändringarna förväntas ta mer än ca ½ dags arbete ska förfrågan/beställning ske enligt gällande rutiner. Den löpande prioriteringen gäller alltså även för anpassningar på samma sätt som för förfrågan/beställning om produktion av kurs.

Senast ändrad: Friday, 12 September 2014, 08:50