Är nätbaserad utbildning rätt väg att gå?

Om nätbaserat lärande

 

Nätbaserad utbildning (NBL) ska stimulera till kompetensutveckling och vara en källa för lättillgänglig information för dig som medarbetare. 

En bra nätbaserad utbildning har ett korrekt och uppdaterat innehåll. Den är lätt att använda, pedagogisk och förhåller sig till den vardag, som är känd för dig som användare.

Det är viktigt att den grupp, som ska producera utbildningen består av människor med pedagogisk-, teknisk- och ämneskompetens. 

...

Vilka utbildningar kan tänkas vara lämpliga att göra nätbaserade? 

 • Områden med stort antal avvikelser rapporterade i AVANS.
 • De som riktar sig till ett stort antal medarbetare, till exempel länsövergripande, flera vårdinrättningar eller enheter.
 • De där en stor ekonomisk fördel finns, till exempel genom minskat behov av resor.
 • De som riktar sig till medarbetare som är svåra att samla eller nå, både i plats och i tid.
.

Vi på funktionen för nätbaserat lärande vill att du som beställare funderar på några saker innan du fyller i din ansökan. 

 • Utbildningen ska ha klara, konkreta och realistiska mål.
 • Innehållet ska ha en hållbarhet på minst ett år.
 • Att det är många som har nytta av utbildningen.
 • Bedömer du att det finns en tidsvinst, kostnadseffektivitet och att något prioriterat område uppfylls.
 • Målgruppen ska vara motiverad till att använda nätbaserad utbildning och uppbackning från ledningen är viktig för medarbetarna.
 • Medarbetarna ges tid till att ta del av utbildningen.
 • Det finns tillgång till datorer eller mobila enheter som läsplattor eller mobiltelefoner. 

.

Några förutsättningar för att du ska få en nätbaserad utbildning producerad är att du: 

 • har stöd hos din ledningen,
 • tillhandahåller ämnesexpertris,
 • levererar underlag enligt överenskommelse och
 • samlar ihop en testgrupp.  

.

Din ansökan skickar du till funktionen för NBL som gärna står till förfogande om du har några frågor. Lättast når du oss via e-post  Natbaseratlarande@regionvasterbotten.se

 .

.

.

.

.

.

Senast ändrad: Thursday, 31 March 2022, 11:38