Hjälp med Sök kurser

Välkommen till utbildningen för dig som är konsument av styrande information dvs söker och läser styrande dokument i ledningssystemsportalen.

Utbildningen är tillgängligt till alla och kräver ingen kursnyckel.

Vid frågor om utbildningen, kontakta ledningssystem@regionvasterbotten.se

Välkommen till utbildningen för granskare i Region Västerbottens ledningssystem!

Om du i din verksamhet utsetts till rollen som granskare ska du gå den här utbildningen.

Kursnyckel delas ut av verksamhetens superanvändare.

Vid frågor om utbildningen, kontakta ledningssystem@regionvasterbotten.se

Välkommen till utbildningen för upprättare i Region Västerbottens ledningssystem!

Om du i din verksamhet utsetts till rollen som upprättare ska du gå den här utbildningen.

Kursnyckel delas ut av verksamhetens superanvändare.

Vid frågor om utbildningen, kontakta ledningssystem@regionvasterbotten.se

Välkommen till utbildningen för fastställare i Region Västerbottens ledningssystem!

Om du i din verksamhet utsetts till rollen som fastställare ska du gå den här utbildningen.

Kursnyckel delas ut av verksamhetens superanvändare.

Vid frågor om utbildningen, kontakta ledningssystem@regionvasterbotten.se

Välkommen till utbildningen för superanvändare i Region Västerbottens ledningssystem!

Om du i din verksamhet utsetts till rollen som superanvändare ska du gå den här utbildningen.

Kursnyckel delas ut av objektspecialist för ledningssystemet.

Vid frågor om utbildningen, kontakta ledningssystem@regionvasterbotten.se