Hjälp med Sök kurser

Det här är en obligatorisk utbildning för dig som chef och syftet är att ge grundläggande kunskaper om ekonomiadministration och verksamhetsplanering med uppföljning. Kontakt: barbro.johansson@regionvasterbotten.se

.

 

Samlade skärminspelningar för landstingets system för avvikelsehantering i Platina.

Kursen riktar sig till medarbetare som ska skapa dokument, ansvara för dokument, granska dokument alternativt fastställa dokument.

Publicerad: 21 aug. 2014
Uppdaterad: Uppdateras kontinuerligt

Ansvarig för utbildningen är: xxxxxxxx som nås via e-post: xxxxx@vll.se