Samlade skärminspelningar för landstingets system för avvikelsehantering i Platina.

Kursen riktar sig till medarbetare som ska skapa dokument, ansvara för dokument, granska dokument alternativt fastställa dokument.

Publicerad: 21 aug. 2014
Uppdaterad: Uppdateras kontinuerligt

Ansvarig för utbildningen är: xxxxxxxx som nås via e-post: xxxxx@vll.se