Hjälp med Sök kurser

Det här är en obligatorisk utbildning för dig som chef och syftet är att ge grundläggande kunskaper om ekonomiadministration och verksamhetsplanering med uppföljning. Kontakt: barbro.johansson@regionvasterbotten.se

.

 

Samlade skärminspelningar för landstingets system för avvikelsehantering i Platina.