Hjälp med Sök kurser

Det här är en obligatorisk utbildning för dig som chef och syftet är att ge grundläggande kunskaper om ekonomiadministration och verksamhetsplanering med uppföljning.

Samlade skärminspelningar för landstingets system för avvikelsehantering i Platina.

Kursen riktar sig till medarbetare som ska skapa dokument, ansvara för dokument, granska dokument alternativt fastställa dokument.

Publicerad: 21 aug. 2014
Uppdaterad: Uppdateras kontinuerligt

Ansvarig för utbildningen är: xxxxxxxx som nås via e-post: xxxxx@vll.se