Hjälp med Sök kurser

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar inom Region  Västerbotten eller i kommunerna i Västerbotten.

Venprovtagning är ett vanligt och viktigt moment inom hälso- och sjukvården. Du som är provtagare behöver teoretiska kunskaper och goda praktiska färdigheter för att kunna utföra korrekta venprovtagningar. 

Felaktig provtagning kan leda till ökat lidande för patienten i form av upprepad provtagning, felaktig behandling eller försenad diagnos.

Syftet med utbildningen är att öka följsamhet till de riktlinjer som finns. Utbildningen tar cirka en timme att gå igenom, från start av utbildning till kursutvärdering. 

Informationsfilmer om Rörposten och hur man skickar prover till Laboratoriemedicin och läkemedel till andra vårdenheter i rörposten

Filmerna riktar sig till användare av rörposten inom Norrlands Universitetssjukhus.

Filmerna visar:

  • NYA rörposttuben (Blå/Röd) 
  • Hur rörposten fungerar tekniskt, hur man använder displayen m.m.
  • Hur man skickar prover och remisser till Laboratoriemedicins gemensamma provinlämning på Klinisk kemi
  • Immunologi/Transfusionsmedicin
  • Klinisk Mikrobiologi
  • Skicka läkemedel med rörpost till annan vårdenhet.

Kontaktperson: Camilla Selenius

Den här utbildningen riktar sig till dig som tar prover inom Västerbottens hälsoundersökning.

 

En utbildning i transfusionsmedicin gjord av Transfusionsmedicin / Blodcentralen

Utbildningen är framtagen av Monica Norlund och Sara From Johansson

För frågor om provtagning och remisser kontakta klinisk mikrobiologi  090 785 11 25

Den här kursen riktar sig till dig som är student.

Venprovtagning är ett vanligt och viktigt moment inom hälso- och sjukvården. Provtagaren behöver teoretiska kunskaper och goda praktiska färdigheter för att kunna utföra korrekta venprovtagningar. 

Felaktig provtagning kan leda till ökat lidande för patienten i form av upprepad provtagning, felaktig behandling eller försenad diagnos. Syftet med utbildningen är att öka provtagarens följsamhet till provtagningsanvisningar och vårdhandboken.

Utbildningen tar cirka en timme att gå igenom.