Hjälp med Sök kurser

  Här hittar du exempel på stöd som kan underlätta i din vardag.

Att ha diagnoser som Aspergers syndrom/Högfungerande autism och autismspektrumstörning