Hjälp med Sök kurser

Den här kursen vänder sig till nyanställd personal vid någon av länets akutmottagningar.

Vid frågor kontakta susanne.olofsson@vll.se eller bjorn.west@vll.se

Publicerad: 11 mars 2015
Uppdaterad:

Publicerad: 6 juni 2015
Uppdaterad:

AXGH är ett projekt för hjärt-lungräddning utanför sjukhus. Deltidsbrandkårer, brandvärn och samebyar i glesbygd och väglöst land utbildas i HLR och får hjärtstartare. Med långa körtider som ambulanser i glesbygd har, kan liv räddas med HLR-utbildad personal påplats.

Kontaktperson: Helge Brändström

En film om traumaomhändertagande.