Ämnesdisposition

 • Allmänt

 • Introduktion

  Den här webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och som vill öka din kunskap om rasism i vården. Här kommer du att få ta del av fakta som belyser rasismens olika dimensioner, uttryck och konsekvenser för både patienten och sjukvården. Du kommer även att få lyssna på tre ljudberättelser som är exempel på situationer i sjukvården där bemötandet brister, och få möjlighet att fundera kring din roll som hälso- och sjukvårdspersonal genom olika reflektionsmoment. På den här sidan hittar du sen material för vidare diskussion och arbete på arbetsplatsen.

  Du tar dig genom webbutbildningen genom att följa delarnas ordningsföljd. Hela materialet tar cirka 45–60 minuter att genomföra och du kan när som helst gå tillbaka till tidigare avsnitt. 


  Är du chef?
   Då rekommenderar vi även Länsstyrelsen Stockholms utbildning Rasism i arbetslivet. Du kan med fördel genomföra den utbildningen innan ni börjar arbetet med rasism och likvärdigt patientbemötande på din arbetsplats.


  Viktigt att tänka på

  Att arbeta med rasism och diskriminering kan väcka tankar och känslor, både på arbetsplatsen och hos dig som individ. Vissa av oss har egen erfarenhet av ha blivit utsatta för rasism, kanske både i arbetslivet och privat. Andra av oss har inte dessa erfarenheter. Detta gör att för vissa av oss är frågorna personliga och vi kanske redan har mycket kunskap. För andra av oss har vi kanske inte funderat så mycket på rasism eftersom vi inte har upplevt det själva.

  Ett viktigt perspektiv att ha med sig är att frågor om rasism inte handlar om "de andra" utan handlar om frågor som rör oss alla. Tänk också på att du som medarbetare inte vet allt om dina kollegor, personer runt omkring dig kan ha erfarenheter av rasism som du inte känner till.  Ett bra knep kan vara att alltid utgå från att alla finns i rummet, hur pratar du om en viss grupp eller erfarenhet om personer som tillhör gruppen finns i rummet? 


  Tillgänglighet

  Webbutbildningen är tillgänglighets- och klarspråksgranskad. I utbildningen finns tre ljudberättelser, för varje berättelse finns även möjlighet att ta del av berättelsen i textform.

  Obs! Menyn i utbildningen är bara öppen i helskärmsläge. För att öppna menyn klicka på ikonen som finns uppe till vänster av utbildningen 

 • Arbeta vidare i din arbetsgrupp

  När det kommer till frågor om rasism och jämlikhet kan det upplevas svårt att få till en förändring. Kunskap som vi får genom webbutbildningen är ett viktigt steg på vägen men vi behöver också arbeta tillsammans för att se hur ojämlikhet och rasism tar sig uttryck på vår arbetsplats. Det kan verka svårt för oss som enskilda medarbetare att skapa förändring så vi behöver arbeta tillsammans för att skapa ett jämlikt bemötande och en jämlik vård.


  Här finns tre olika material för att kunna fortsätta diskussionen om rasism och jämlikhet i arbetsgruppen. Innan ni genomför gruppdiskussioner bör alla medarbetare ha tagit del av webbutbildningen då material kräver en viss förförståelse i frågan.