Hjälp med Sök kurser

I den här utbildningsfilmen får du lära dig hur hjärtstartaren Corpuls AED fungerar. Du får en genomgång av vilka instruktioner Corpuls AED ger dig under behandling av ett hjärtstopp samt följa ett scenario där de olika funktionerna visas upp. Efter utbildningen har du kunskaper som tillsammans med hjärt- och lungräddning kan rädda liv.

Förflyttningskunskap


Här har du som gått grundutbildning i förflyttningskunskap tillgång till utbildningsfilmer. Filmerna är framtagna för att du ska kunna repetera tekniker, prinicper och arbetsställningar.

Det finns väldigt många olika förflyttningstekniker. Vi har valt att visa ett basmaterial av förflyttningar för att alla medarbetare inom regionen ska få samma grundkunskaper.

Materialet är skyddat enligt upphovsrätt ©. 

Ansvarig för kursen är Katrin Norberg och Helena Moen, huvudinstruktörer i förflyttningskunskap, Kliniskt träningscentrum.

Vid frågor om kursens innehåll kan ni kontakta: katrin.norberg@regionvasterbotten.se eller helena.e.moen@regionvasterbotten.se


Här hittar du instruktionsfilmer om vår defibrilator:

- Översikt
-Tillbehör och underhåll
-Halvautomatiskt läge
-Manuellt läge
-Extern pacemaker
-Elkonvertering

Här får du lära dig hur du sätter kvarliggande urinvägskatetrar på man och kvinna. Kursen är baserad på gällande riktlinjer som finns i Vårdhandboken.

Kontaktperson: Katarina Gunseus

CEPS är en träning i omhändertagande av det livlösa nyfödda barnet. CEPS tränar teamet att gemensamt lösa problem genom att nyttja gruppens samlade kompetens. God kommunikation är en framgångsfaktor vid omhändertagande av svårt sjuka!

Filmen riktar sig till ALLA som arbetar med nyfödda i Sverige. Utbildningar kan också ordnas för personal från andra landsting.

En utbildning i Förflyttningskunskap riktat till instruktörer som genomgått utbildning. 

 Den här utbildningen beskriver handhavande av hjärtstartaren Life Pak cr+. Du får se en genomgång av apparaten samt uppleva en situation där hjärtstartaren används vid ett hjärtstopp. Efter utbildningen har du kunskaper som tillsammans med hjärt- och lungräddning kan rädda liv.